Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุ

Share :

Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุโอเมก้า-3 คือกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่ประกอบด้วยกรดไขมันหลัก 2 ตัว คือ "ดีเอชเอ" และ "อีพีเอ" ซึ่ง กรดไขมันโอเมก้า-3 ยังมีส่วนช่วยต่อกลไกการยืดอายุขัยและชะลอความชรา 3 ประการคือ

 

1. ต้านการอักเสบ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ภูมิคุ้มกันน้อยลง ทำให้เกิดภาวะอักเสบในเซลล์ และนำไปสู่การสิ้นอายุขัยของเซลล์ในที่สุด ซึ่งโอเมก้า-3 สามารถลดภาวะอักเสบในเซลล์ ส่งผลให้ความชราภาพถูกชะลอให้ช้าลงได้

 

2. ลดภาวะซึมเศร้า กรดไขมันโอเมก้า-3 ได้รับฉายาว่าเป็นไขมันก่อสุข เมื่อร่างกายได้รับกรดไขมันโอเมก้า-3 ในปริมาณที่เพียงพอก็จะช่วยให้ลดภาวะซึมเศร้า อารมณ์ดี และทำให้ความชราภาพเกิดขึ้นน้อยลง
 

3.ชะลออายุ เทโลเมียร์ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่อยู่ส่วนปลายสุดของโครโมโซมแต่ละแท่ง ทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัว เทโลเมียร์จะสั้นลง เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น เทโลเมียร์ที่ผ่านการแบ่งตัวหลายครั้งจะสั้นลงจนไม่สามารถแบ่งตัวได้อีก ส่งผลให้อายุขัยจบสิ้นลง ซึ่งกรดไขมันโอเมก้า-3 มีส่วนช่วยในการออกฤทธิ์ชะลอการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้ ทำให้ช่วยการชะลออายุได้

Created : 06-01-2019

บทความที่น่าสนใจ

ประโยชน์ของโอเมก้า 3
โอเมก้า 6 คืออะไร