น้ำมันมะพร้าวเพิ่มไขมันดีถึงใครๆจะกลัวไขมัน แต่คุณรู้หรือไม่?? ว่าน้ำมันบางตัวนั้นก็ให้ผลดีเช่นกัน โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าว เพราะเป็นไขมันที่ช่วยสร้างไขมันดีให้ร่างกาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคได้สารพัด

เภสัชกรหญิงธนิกา ปฐมชัยวัฒน์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายเรื่องน้ำมันมะพร้าวเพิ่มไขมันดีว่า

"เมื่อศึกษาดูผลการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดหลังจากทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่า"
---ระดับไขมันตัวร้าย (LDL)  ไม่เปลี่ยนแปลง
---ระดับไขมันตัวดี (HDL)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3
จะเห็นว่า ไขมันตัวร้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่กลับเพิ่มไขมันตัวดีเพิ่มขึ้น

ดร.เอกราช เกตวัลห์ นักวิชาการประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีที่จะช่วยให้ไขมันตัวดีไล่ไขมันตัวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า
"ในกรณีที่เรากินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลวันละไม่เกิน 300 มิลลิกรัม โดยกินไขมันโดยรวมวันละไม่เกิน 60 กรัม และต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ถ้าทำได้อย่างนี้ จะช่วยให้ระดับไขมันดีเพิ่มขึ้นและสามารถไปจับไขมันร้ายแล้วนำไปทำลายที่ตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ"บทความที่น่าสนใจ

Omega 3 บำรุงสมองแถมชะลออายุ
น้ำมันงาม่อนสกัดเย็น อาหารเพื่อสุขภาพผิว