โรคหัวใจ ป้องกันได้ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

โรคหัวใจ ป้องกันได้ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


คนไทยเสียชีวิตด้วย โรคหัวใจ มากยิ่งขึ้นในแต่ละปี  การป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ จึงเป็นเรื่องสำคัญ และทางเลือกที่ช่วยป้องกันได้ คือ การรับประทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น อาหารเสริมที่ช่วยบำรุงหัวใจ

 

โรคหัวใจ ( Heart disease ) เป็น 1 ใน 5 โรคยอดฮิตที่คร่าชีวิต ของคนไทยมากที่สุด โดยอัตราการเสียชีวิต มีการเพิ่มมากขึ้นในทุกปี และเกิดขึ้นในคนที่อายุน้อยลง มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโรคนี้เกิดขึ้นได้จาก พฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งในเรื่องของ การรับประทานอาหาร , สภาวะแวดล้อม ,  ความเครียด ปัจจัยเหล่านี้ สามารถส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ หรือสามารถ กระตุ้นให้เกิดโรค ทั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรังได้

 

สาเหตุของ โรคหัวใจ

 

ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ มักจะเกิดจาก การมีก้อนไขมัน หรือมีก้อนลิ่มเลือดไปอุดตัน บริเวณหลอดเลือดแดงในหัวใจ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้หัวใจ ไม่สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ อวัยวะต่าง ๆ ได้รับเลือดไปหล่อเลี้ยง ไม่เพียงพอ และความเสี่ยงที่ทำให้เกิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ แทรกซ้อนขึ้นมาได้ นอกจากนี้ โรคหัวใจ อาจเกิดจากสาเหตุ จากการติดเชื้อ หรือได้รับสารพิษบางอย่าง รวมไปถึง การได้รับถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม , โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา เป็นต้น

 

อาการของโรคหัวใจ

 

อาการที่ส่งสัญญาณว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจ ( Heart disease ) มีดังนี้

 

 • มักมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เวลาเคลื่อนไหวร่างกาย ขณะออกกำลังกาย หรือต้องใช้กำลังในการทำกิจกรรมอย่างมาก เช่น การยกของหนัก การเดินขึ้นบันได โดยอาการดังกล่าวจะดีขึ้น หลังหยุดออกกำลัง
 • รู้สึกหอบ หรือเหนื่อยง่าย มากกว่าปกติ ใจสั่น ใจเต้นเร็วผิดปกติ รู้สึกบ้านหมุน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม สายตาพร่าเบลอ โดยอาการ จะเกิดขึ้นเพียง ชั่วขณะหนึ่งแล้วจะหายไปเอง
 • เจ็บแน่นบริเวณหน้าอกข้างซ้าย หรือทั้งสองด้าน บางรายอาจมีอาการเจ็บร้าวไปถึงแขนซ้าย หรือแขนทั้งสองข้าง
 • ขาบวม เพราะหัวใจด้านขวา ทำงานลดลง เลือดจึงไหลจากขาไปที่หัวใจได้ไม่สะดวก จนทำให้เกิดเลือดค้างอยู่บริเวณขา

 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ดังนี้

 

1. ปัจจัยที่ควบคุมได้ เกิดจาก พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่สุ่มเสี่ยง ได้แก่

 • การรับประทานอาหาร : อาหารจำพวก ไขมัน เกลือ น้ำตาล หรืออาหารที่มีคอเลสเตอรอล สูง
 • การไม่ออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายไม่เพียงพอ : เนื่องจาก การออกกำลังกาย จะช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ในรูปแบบคาร์ดิโอ ( Cardio )
 • การสูบบุหรี่ : เนื่องจาก สารพิษในบุหรี่ มีผลทำให้หลอดเลือดหัวใจเกิดความผิดปกติ
 • ความเครียด : มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ คือ ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทซิมพาเทติก โดยจะเร่งให้เกิดการทำลายชั้นเซลล์ของผนังหลอดเลือดแดง นอกจากนี้ความเครียดฉับพลันยังมีผลอย่างมากต่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะอีกด้วย

 

2. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ อายุ ที่เพิ่มขึ้นไป ตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยผู้ที่มีอายุมากขึ้น อวัยวะภายในร่างกายต่าง ๆ จะมีประสิทธิภาพ ในการทำงานลดลง รวมไปถึง หัวใจ จึงมี ความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ อีกปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ คือ กรรมพันธุ์ ที่ติดตัวมา ตั้งแต่กำเนิด โดยโรคหัวใจบางชนิด สามารถถ่ายทอด ผ่านทางพันธุกรรมได้ หากมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ อาจจะ เพิ่มความเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจได้

 

ป้องกันการเกิด โรคหัวใจ

การป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ทำได้ ดังนี้

 • การรับประทานอาหาร : หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร : อาหารรสหวาน มัน เค็ม เกินไป ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อย เช่น ผัก ปลา ผลไม้ และอาหารที่มีกากใย
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ : อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อช่วยการเผาผลาญ พลังงานในร่างกาย และช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายได้
 • งดการสูบบุหรี่ รวมไปถึง ยาสูบทุกชนิด
 • ตรวจเช็คสุขภาพ : อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หากมีอาการเสี่ยง เช่น เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น ควรเข้าพบแพทย์ทันที

 

ทานแคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 

การรับประทานอาหารเสริมอย่าง แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) ก็สามารถป้องกัน การเกิดโรคหัวใจได้ เนื่องจาก น้ำมันมะพร้าว เป็นน้ำมันที่สกัดจากธรรมชาติ ประกอบด้วย ไขมันไตรกลีเซอไรด์สายยาวปานกลาง ที่มีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลโดยรวม ลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL) และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี ( HDL ) ให้กับร่างกาย รวมไปถึงลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ทำให้ลดการเกิดไขมันอุดตัวในเส้นเลือด ลดการอักเสบของหลอดเลือด ที่อาจเข้าไปขัดขวางการทำงานของระบบหัวใจจนเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจได้

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก   COCO MEGA 3 แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Oil Capsule COCO MEGA 3 By ManNature)

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สมองล้า ฟื้นฟูด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ห่างไกลอัลไซเมอร์ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


Tag :