นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า น้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น (mannaturecococap) เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ ทั้งขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย ซึ่งใช้เวลาจัดส่งอยู่ที่ 3-5 วันทำการ มั่นใจได้เลยว่า น้ำมันมะพร้าว สกัดเย็น (mannaturecococap) ถึงมือท่านอย่างแน่นอน มีบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศด้วยบริการจัดส่ง ของบริษัทขนส่งเอกชนและบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รูปแบบ : จัดส่งโดยพัสดุด่วน

  • การชำระสินค้า : [ น้อยกว่า 5OO บาท ] ค่าจัดส่ง : [ คิดตามน้ำหนัก ] การจัดส่ง : [ ทั่วประเทศ ]
  • การชำระสินค้ามากกว่า 5OO บาท ค่าจัดส่งฟรี เฉพาะใน กรุงเทพ-ปริมณฑล เท่านั้น

เริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 1O:OO น. เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันที่ลูกค้าชำระสินค้า เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว
  • ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จํากัด
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลนในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที