โอเมก้า 3 มหัศจรรย์เพื่อหัวใจ ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

โอเมก้า 3 มหัศจรรย์เพื่อหัวใจ ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ


การทานอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่น อาหารที่เราเลือกทาน ขอแนะนำ โอเมก้า 3 จาก แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มหัศจรรย์เพื่อหัวใจ ประโยชน์มากมายต่อสุขภาพของคุณ

 

โอเมก้า 3 ( Omega 3 ) คืออะไร?

โอเมก้า 3 เป็น กลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่ง โดยจำเป็นต่อระบบการทำงานต่างๆ ภายในร่างกายนั้น สามารถจัดเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารอื่นๆ อาทิ ปลา, น้ำมันพืช, ถั่ว เมล็ดพืชต่างๆ หรือในผักใบเขียว เป็นต้น

 

 

 

โอเมก้า 3 ( Omega 3 ) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด โดยได้แก่ กรดไขมันอีพีเอ ( EPA ), กรดไขมันดีเอชเอ ( DHA ), และกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก ( ALA ) โดยแบ่งได้ดังนี้

กรดไขมันอีพีเอ ( Eicosapentaenoic Acid: EPA ) และ กรดไขมันดีเอชเอ ( Docosahexaenoic Acid: DHA ) นั้นเป็น กรดไขมันสายยาว ที่ได้สร้างจากกรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก ที่มีอยู่ภายในร่างกาย โดยกรดไลโนเลนิก นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมันอีพีเอ ( EPA ) และดีเอชเอ ( DHA ) อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้อย จึงควรบริโภคอาหารหรือทานอาหารเสริมอื่นๆ ที่มีกรดไขมันอีพีเอและดีเอชเอโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มระดับของกรดไขมันทั้ง 2 ให้กับร่างกาย อาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันอีพีเอและกรดไขมันดีเอชเอมักเป็นอาหารจำพวกปลาและหอย อย่างเช่น แซมอน ทูน่า ปู หรือหอยนางรม

กรดไขมันแอลฟาไลโนเลนิก ( Alpha-Linolenic Acid: ALA ) คือ กรดไขมัน ที่สามารถสร้างได้จากกรดไขมันโอเมก้า 3 ชนิดอื่นๆ ขึ้นมา โดยร่างกายของเราไม่สามารถสร้างกรดนี้ได้ จำเป็นต้องรับมาจากการทานอาหารจำพวก อย่างเช่น น้ำมันพืช เมล็ดพืช ถั่ว และผักใบเขียว

นอกจากนี้ โอเมก้า 3 ( Omega 3 ) ก็ยังถูกนำมาผลิตในรูปของอาหารเสริม โดยอาหารเสริมโอเมก้า 3 นั้นยังไม่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับคุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศ และช่วงวัย จึงนับว่าส่งผลดีต่อการทำงานของร่างกายหลายๆ อย่าง

 

โอเมก้า 3 ( Omega 3 ) ส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ?

กรดไขมัน โอเมก้า 3 ( Omega 3 ) ล้วนมีคุณสมบัติที่ส่งผลถึงสุขภาพของผู้บริโภค สำหรับประโยชน์ของการรับประทาน โอเมก้า 3 ผู้ที่รับประทานปลาหรือทานอาหารทะเลมักเสี่ยงป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายๆ โรคน้อยลง ซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวเกิดจากการการบริโภคอาหารทะเล หรือโอเมก้า 3 ที่มีอยู่ในอาหารเหล่านั้น โดยมีนักวิจัยมากมาย ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของโอเมก้า 3 ที่ส่งผลต่อสุขภาพในประเด็นต่างๆ โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

โรคหลอดเลือดหัวใจ งานวิจัยหลายๆ ชิ้น ก็ได้ทำการศึกษาประโยชน์ของ โอเมก้า 3 ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ พบว่าการบริโภคปลาและอาหารทะเลที่มีกรดไขมันดังกล่าวจะช่วยให้หัวใจแข็งแรง รวมทั้งป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ เนื่องจากร่างกายได้รับ กรดไขมันอีพีเอ ( EPA ) และดีเอชเอ ( DHA ) ที่ช่วยลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ ซึ่งนั่นอาจครอบคลุมไปถึงการรับประทานอาหารเสริมโอเมก้า 3 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากกฏหลักฐานที่ได้แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมโอเมก้า 3 ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพหัวใจได้ดีที่สุด

พัฒนาการและสุขภาพของทารก สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรที่รับประทานปลา หรือทานอาหารทะเลสัปดาห์ละประมาณ 220-280 กรัม อาจช่วยเสริมสร้างสุขภาพทารก ควรเลือกปลาและอาหารทะเลที่มีกรดไขมันอีพีเอหรือกรดไขมันดีเอชเอสูงแต่ปลอดสารปรอท เช่น แซมอน ซาร์ดีน และปลาเทราต์ ทั้งนี้ งานวิจัยบางชิ้นก็ได้พบว่า อาหารเสริมโอเมก้า 3 ช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวทารก และช่วยทำให้ทารกอยู่ในครรภ์นานขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดงว่าการรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกรดไขมันอีพีเอและกรดไขมันดีเอชเอระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรนั้น จะส่งผลต่อสุขภาพและพัฒนาการของทารกอย่างชัดเจน

การป้องกันมะเร็ง โดยมีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า 3 จากการบริโภคอาหารหรือการทานอาหารเสริมปริมาณมากๆ นั้น อาจเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้น้อยลง อย่างไรก็ตาม ยังต้องทำการศึกษาต่อไปเพื่อยืนยันข้อสรุปดังกล่าว ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโอเมก้า 3 ที่ส่งผลต่อโอกาสเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งอื่นๆ ก็ยังไม่ได้ปรากฏชัดเจน

โรคอัลไซเมอร์ อาการสมองเสื่อม และระบบการทำงานด้านการเรียนรู้ งานวิจัยที่ทำการศึกษาประเด็นคุณสมบัติโอเมก้า 3 กับโรคอัลไซเมอร์, โรคสมองเสื่อม หรือระบบการทำงานด้านการเรียนรู้ บางส่วนพบว่า ผู้ที่บริโภคอาหารที่มีโอเมก้า 3 เป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงป่วยเป็นโรคดังกล่าวได้น้อย อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปนี้ยังไม่ชัดเจน จำเป็นต้องทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

โรคจอประสาทตาเสื่อม โรคนี้มีสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ตาบอดได้ โดยงานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานอาหาร ที่มีส่วนผสมของโอเมก้า 3 เป็นจำนวนมาก เสี่ยงเกิดจอประสาทตาเสื่อมน้อยลง อย่างไรก็ตาม อาหารเสริมโอเมก้า 3 ไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการป่วย หรือชะลอภาวะตาบอดให้แก่ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อมที่ได้ป่วยเป็นโรคนี้แล้ว

ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ผู้ป่วยข้ออักเสบรูมาตอยด์จะเกิดอาการบวม ข้อติดแข็ง เจ็บปวด และสูญเสียการทำงานของข้อต่อ โดยการศึกษาทางการแพทย์บางชิ้นชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารเสริมโอเมก้า 3 ร่วมกับยาสำหรับข้ออักเสบรูมาตอยด์และวิธีรักษาอื่นๆ อาจช่วยจัดการอาการของโรคได้ อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อพิสูจน์แน่ชัดว่าอาหารเสริมดังกล่าวช่วยลดอาการบวม ข้อติดแข็ง หรืออาการปวดข้อต่อ

 

โอ้โห โอเมก้า 3 มีประโยชน์มากมายจริงๆ แต่สามารถหาทานได้ง่ายมากๆ เลย เพียงแค่คุณเริ่มทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ก็ได้ประโยชน์จาก โอเมก้า 3 แบบเต็มๆ เลย ดีต่อร่างกายและได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะ

 

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ผิวสวย อ่อนละมุน ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ชะลอวัย ได้ง่ายๆ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


Tag :