บรรเทาอาการ อัลไซเมอร์ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

บรรเทาอาการ อัลไซเมอร์ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


มันไม่มีทางลืมใครสักคน ถ้าหากว่าเรานั้นยังรัก บางส่วนในเนื้อเพลงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น ถ้าอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นโรค อัลไซเมอร์ บรรเทาอาการด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule )

 

อัลไซเมอร์ ภัยเงียบของเซลล์ประสาท

     อัลไซเมอร์ อาการของสมองเสื่อม ( Dementia ) เป็นการตายของเซลล์ในสมอง ส่งผลให้สมองมีการทำงานที่เสื่อมลง กระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การหลง การลืม กระบวนการคิดที่ผิดปกติ หากปล่อยอาการเหล่านี้ไว้นานขึ้น อาจส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะไม่สามารถจดจำ รายละเอียดต่างๆ ได้ แม้กระทั่งคนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัวก็ตาม

 

     ภายในร่างกาย จะมีสารที่เป็นทำหน้าสื่อสารต่อระบบต่างๆ นั่น คือ สารสื่อประสาท ( Neuro-transmitter ) ทำหน้าที่นำคำสั่งจากสมองไปยังส่วนต่างๆในร่างกาย ส่วนสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญต่อการจำ ของร่างกาย นั่นคือ สารอะเซติลโคลีน ( Acetylcholine )  หากสารประเภทมีความลดน้อยลง การทำหน้าที่เกี่ยวกับความจำ จะเกิดปัญหาขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะ การจำที่ลดน้อยลง เกิดอาการลืม หรือการใช้เหตุผลน้อยลง นั่นเอง  ตัวช่วยในการกระตุ้นเซลล์ประสาทให้กลับมาทำงาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule )

 

     ปริมาณของ สารอะเซติลโคลีน ( Acetylcholine )  ควบคุมโดยเอนไซม์ที่เรียกว่า อะเซติล-โคลีน เอสเทอเรส ทำหน้าที่ย่อยสารอะเซติลโคลีน ดังนั้น การรักษาโรคอัลไซเมอร์นั้น คือการยับยั้งการทำงานของ อะเซติล-โคลีน เอสเทอเรส บั่นทอนหน้าที่ของมัน และเพิ่มสารกระตุ้นสื่อประสาท และตัวช่วยในการกระตุ้น แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule ) ซึ่งมีสารประกอบของ สารคีโตน ช่วยฟื้นฟูเซลล์ประสาท ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

 

อัลไซเมอร์ ช่วงวัยใดที่มีภาวะเสี่ยง

     บุคคลที่มีภาวะเสี่ยง ในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ อายุประมาณราวๆ 60 – 80 ปี ซึ่งอยู่ในวัยผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย ลดน้อยลงตามสภาวะของร่างกาย การฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆในร่างกาย ทำงานช้าลง

 

อาการทางร่างกายแบบไหน ที่เสี่ยงเป็น โรคอัลไซเมอร์

1. อาการหลงลืม จะเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายสุด เพราะถ้าหากมีอาการหลงลืมเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติภายในร่างกายตาม

2. ลืมรูทีนในแต่ละวัน ตื่นเช้ามา จะลำดับเหตุการณ์ไม่ค่อยได้ ลืมอาบน้ำ กินข้าว เป็นต้น แต่ถ้าต้องการบรรเทาโรคหลงลืม แนะนำ แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule ) ตัวช่วยบำรุงระบบประสาท และสมอง

3. ลืมสิ่งของ หรือของที่ใช้เป็นประจำ เช่น ลืมโทรศัพท์มือถือ ลืมรีโมทโทรทัศน์ ลืมกระเป๋าตัง เป็นต้น

4. ลืมคนใกล้ๆ ตัว คนในครอบครัว คนรู้จัก ถ้าอาการรุนแรงขึ้น ถึงขั้นลืมที่อยู่อาศัย กลับบ้านไม่ได้

5. พฤติกรรมด้านก้าวร้าวจะเพิ่มมากขึ้น อาการหงุดหงิด ไม่สนใจรอบข้าง ไม่แยแส

 

จิตใจของผู้ป่วย อัลไซเมอร์

     ผู้ป่วย หรือ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง โรคอัลไซเมอร์ ระบบการทำงานด้านจิตใจ ความสามารถในสติปัญญา ความคิด ความรู้สึก การตัดสินใจต่างๆ มีการบกพร่องในหน้าที่ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทบทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วย แต่กระทบถึงบุคคลรอบๆ ตัว คนในครอบครัวด้วย จะมีความกังวลใจ เครียด ตามมา

 

อาการทางจิตใจ ของผู้ป่วย โรคอัลไซเมอร์

1. ทำอะไรได้บ้าง ในที่นี้คือ กระบวนการตัดสินใจที่ลดน้อย ส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า จะต้องทำอะไร หรือ ทำอะไรได้บ้าง

2. สิ่งที่ทำลงไป ดี หรือ ไม่ดี ระบบการคิดที่ตอบสนองได้ช้าลง ส่งผลให้ไม่สามารถคิดได้ว่า เรื่องนั้น ดี หรือ ไม่ดี

3. บางการกระทำคล้ายเด็กเล็ก เอาแต่ใจ หงุดหงิดง่าย โกรธง่าย น้อยใจ กับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ

4. มีคำถามอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่รู้จะถามใคร บางเวลามีความอยากรู้ อยากเห็น หรือใช้ประโยคซ้ำในการถาม เช่น ทำอะไรอยู่ เมื่อได้คำตอบแล้ว อีกประมาณ 5 นาที ก็จะกลับมาถามใหม่ เปรียบเสมือนยังไม่เคยถามคำถามนี้มาก่อน

5. ไม่ยอมฟังความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกตนเอง เกิดการต่อต้าน ทั้งสีหน้า น้ำเสียง อาการเหล่านี้บรรเทาได้ แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule ) สารสกัดจากธรรมชาติ ที่ดีต่อร่างกาย

 

บำรุงระบบสมอง และระบบประสาท ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule )

     แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( coconut oil capsule ) เป็นตัวช่วยในการฟื้นฟู และ บรรเทาอาการของ โรคอัลไซเมอร์ เพราะในตัวของ แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีส่วนผสมจากน้ำมันมะพร้าวและโอเมก้า 3 จากน้ำมันงาขี้ม้อน อีกทั้งสารคีโตน เป็นตัวช่วยฟื้นฟูในการทำงานของระบบประสาท และสมอง

 

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่

ทำงานดึก หาแหล่งบำขุมพลังบำรุงสมองอย่างไร

โรคสมองเสื่อม อันตรายที่อาจมาไวกว่าที่คิด