น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil ) ช่วยบรรเทาการเกิดโรคมะเร็ง
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil ) ช่วยบรรเทาการเกิดโรคมะเร็ง


มะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตมนุษย์ในลำดับต้นๆ มีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ปีละกว่า 10ล้านคนทั่วโลก น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ช่วยบรรเทาการเกิดโรคมะเร็ง ได้อย่างไรวันนี้เรามีบทความน่ารู้มาให้ได้อ่านกันค่ะ

 

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  คนทั่วโลกนำมาใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาช้านาน โดยไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพ แต่เมื่อเปลี่ยนมาบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัว เช่นน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันดอกคำฝอย ฯลฯ ผู้บริโภคกลับเป็นโรค”สมัยใหม่” เช่นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน รวมทั้งโรคมะเร็ง มีการศึกษาพบว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งก็คือการบริโภคน้ำมันไม่อิ่มตัว มีประจักษ์พยานมากมายที่ระบุว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ หรืออย่างน้อยก็มะเร็งบางชนิด จากการวิจัยทางการแพทย์ พบว่า น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  มีสารต่อต้านมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ

 

บทบาทของ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ในการป้องกันโรคมะเร็ง น้ำมันมะพร้าวมีบทบาทในการป้องกันโรคมะเร็ง ดังต่อไปนี้

 

1 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ไม่เกิด Trans Fats

 

น้ำมันไม่อิ่มตัว ที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ขนมปังกรอบ อาหารทอด โดนัท บิสกิต คุกกี้จำเป็นที่ต้องนำไปสู่ขบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) เสียก่อน เพื่อให้น้ำมันแข็งตัว เพื่อสะดวกต่อการบริโภค ส่วนน้ำมันไม่อิ่มตัวที่ใช้ในการหุงต้ม หากผ่านอุณหภูมิสูง เช่น ในการทอดอาหาร ก็จะเกิดขบวนการเติมไฮโดรเจนเช่นกัน จาการวิจัยพบว่า การเติมไฮโดรเจน นำไปสู่การเกิด trans fatty acids หรือ tran fats ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง มีการวิจัยหลายชิ้นที่แสดงว่า antioxidants สามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งที่เกิดจากอนุมูลอิสระ น้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ตรงกันข้ามกับน้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน จากการศึกษาหลายชิ้น แสดงว่า น้ำมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เพราะมันสร้างอนุมูลอิสระจำนวนมาก ที่ไปโจมตี DNA ของเซลล์ เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่เป็น antioxidation และการเกิด (peroxidation) มันจึงช่วยป้องกันมะเร็งได้ เนื่องจากน้ำมันอิ่มตัวมีความอยู่ตัวทางเคมี และมีความต้านทานสูงต่อการเกิด peroxidation และลดการหืน (rancidity)มันจึงช่วยป้องกันน้ำมันไม่อิ่มตัว ไม่ให้เกิดการหืน น้ำมันมะพร้าว ซึ่งมีประสิทธิภาพ เพราะมันช่วยต่อต้านไม่ให้เกิด peroxidation ไขมันอิ่มตัว และการทำร้ายเซล

 

2. น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ไม่เกิดอนุมูลอิสระ

 

เมื่อถูกกับอุณหภูมิสูง นอกจากจะเกิด trans fats แล้ว น้ำมันไม่อิ่มตัวยังเกิดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งเกิดโรคมะเร็งด้วย แต่ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวที่อยู่ตัว แม้จะถูกกับอุณหภูมิสูง ก็ไม่เกิดอนุมูลอิสระ จึงเป็นน้ำมันที่ปลอดภัยสำหรับการโภคนอกจากนั้น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  ยังมีวิตามินอี ในรูป tocotrienol ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า tocopherol ที่มีอยู่ในวิตามินอีทั่วไป 30-60 เท่า วิตามินอี ซึ่งทำหน้าที่ต่อต้านการเติมออกซิเจน(oxidation) จึงต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีการเติมออกซิเจน ดังนั้น จึงนับได้ว่า น้ำมันมะพร้าวใน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)   มีสารอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นตัวการหนึ่งของการเกิดมะเร็ง หรือพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งได้

 

3 น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแคปซูล (Coconut Oil Capsule)  สร้างภูมิคุ้มกันและสามารถฆ่าเชื้อโรคได้

 

มีสมมุติฐานว่า คนเราทุกคนมีเซลมะเร็งอยู่ในร่างกาย แต่ที่เราไม่เป็นมะเร็ง ก็เพราะมีภูมิคุ้มกัน และเราจะเป็นมะเร็ง ก็ต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนไม่สามารถต่อสู้กับเซลมะเร็งทุกชนิดได้ แม้ว่าเราจะมีสารก่อมะเร็งอยู่ในร่างกาย แต่ถ้าภูมิคุ้มกันของเรายังทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะไม่เป็นมะเร็ง ดังนั้นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีฤทธิ์ต่อต้านมะเร็ง นักวิจัยบางคนจึงเชื่อว่าเป็นเพราะไขมันขนาดกลางของน้ำมันมะพร้าว ไปส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้เป็นผู้ทดสอบสมมุติฐานนี้ และพบว่าโมโนลอริน ซึ่งเป็นโมโนกลีเซอไรด์ของกรดลอริก ไปกระตุ้นการผลิตเซลเม็ดเลือดขาวโยเฉพาะ T เซล และ T เซลนี้เอง ไปโจมตีและทำลายทุกสิ่งที่แปลกปลอมของร่างกาย รวมทั้งเซลมะเร็ง ดังนั้น T เซล จึงมีบทบาทอย่างสำคัญในการต่อสู้มะเร็ง น้ำมันมะพร้าว มีกรดลอริกอยู่ในปริมาณที่สูงมาก (ประมาณ 48-55%) และเมื่อบริโภคเข้าไปในร่างกาย กรดลอริก ก็จะเปลี่ยนเป็นโมโนลอรินซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

 

นอกจากจะเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้ว น้ำมันมะพร้าว ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคได้เป็นที่รู้กันทั่วไปแล้วว่า เชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัส เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง เช่น Human Papilom Virus (HPV) ซึ่งพบในคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเกือบทุกคน ยังมีไวรัสอื่นๆที่เป็น ดังนั้นสาเหตุของมะเร็ง เช่น Epstein-Barr Virus, Cytomegalovirus, และ Adeno Virus ดังนั้น น้ำมั้นมะพร้าว จึงช่วยป้องกันโรคมะเร็ง เพราะผลในการต่อต้านไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็ง ดังนั้น การบริโภคน้ำมันมะพร้าวจึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการป้องกันโรคมะเร็ง

 

เชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ อันได้แก่แบกทีเรีย เชื้อรา ยีสต์ และโปรโตซัว นอกจากจะเป็นสาเหตุของโรคติดต่อเชื้อของมนุษย์แล้ว บางครั้ง ก็ สร้างผลผลิตพลอยได้ เป็นพิษหรือสารก่อมะเร็ง เชื้อโรคเหล่านี้ ต่างก็ถูกทำลายโดยน้ำมันมะพร้าว ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้น้ำมันมะพร้าวสามารถต่อต้านมะเร็งได้

 

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

หน้าร้อนรับมืออย่างไรให้ร่างกายไม่เครียด

น้ำมันมะพร้าว มีสารช่วยฟื้นเซลล์ประสาท