แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลดความเสี่ยงการเกิด เบาหวาน
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ลดความเสี่ยงการเกิด เบาหวาน


หากพูดถึง โรคฮิตที่คร่าชีวิตคนไทย หนึ่งในนั้นต้องมีโรค เบาหวาน ติดอันดับอยู่อย่างแน่นอน ซึ่งโรคนี้ สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ ด้วยการทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับ โรคเบาหวาน อย่างไร มาติดตามกันครับ

 

โรคเบาหวาน

 

โรคเบาหวาน ( Diabetes mellitus ) เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าระดับปกติ อันเนื่องมาจาก การขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือ ประสิทธิภาพในการทำงานของอินซูลิน ลดลง ทำให้ร่างกาย ไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้ได้ตามปกติ

 

ความสำคัญของ อินซูลิน

 

อินซูลิน ( Insulin ) เป็นฮอร์โมนที่สำคัญของร่างกาย ผลิตมาจากตับอ่อน โดยมีหน้าที่ นำน้ำตาลในเลือดไปเลี้ยงยังเนื้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผาผลาญ และสร้างพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต หากร่างกายขาดอินซูลิน หรืออินซูลินทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นโรคเบาหวานได้

 

ประเภทของ โรคเบาหวาน

 

โรคเบาหวาน สามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ

 

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ( Type 1 diabetes mellitus, T1DM ) เกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย หรือผลิตน้อยมาก เนื่องจาก เซลล์ตับอ่อนถูกทำลาย เบาหวานชนิดนี้ มักตรวจพบได้ตั้งแต่วัยเด็ก หรือเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ ต้องทำ การรักษา ด้วยการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกาย

 

 

2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2  (Type 2 diabetes mellitus, T2DM) เป็นโรคเบาหวาน ชนิดที่พบมากทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก โรคเบาหวานชนิดนี้ ตับอ่อน ยังสามารถผลิตอินซูลินได้ แต่อาจผลิตได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ หรืออินซูลินผลิตออกมาได้ไม่เต็มที่ ในทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่า "ภาวะดื้อต่ออินซูลิน" โดยเบาหวานชนิดนี้ จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน ดังต่อไปนี้

 

  • การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมาก หรืออาหารที่มีแคลอรี่สูง : เช่น อาหารพวกของทอด เบเกอรี่ ขนมหวานต่าง ๆ หรืออาหารที่มีรสหวานมาก ๆ ซึ่งเมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้ไปในปริมาณมาก จะทำให้ร่างกายสะสมน้ำตาลในเลือด มากขึ้น จึงเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน

 

  • ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ : เครื่องดื่มแอลกฮอล์ทุกชนิด อุดมไปด้วย คาร์โบไฮเดรต ที่จะแปรสภาพเป็นน้ำตาล เมื่อดื่มเข้าไปในปริมาณมาก ๆ ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงขึ้น

 

  • ความเครียด : เมื่อเราตกอยู่ในภาวะเครียด ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งจะกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของน้ำตาลออกมามาก เมื่อเครียด จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขั้น

 

  • ไม่ออกกำลังกาย : การออกกำลังกาย จะช่วยให้ ทำให้ร่างกายเกิดการใช้พลังงาน ในการเผาผลาญน้ำตาลในเลือดได้ โดยกล้ามเนื้อ จะดึงน้ำตาลในกระแสเลือด มาสร้างเป็นไกลโคเจน และลดปริมาณไขมันในตับ ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร่างกาย จึงไม่ ทำการเผาผลาญน้ำตาลในเลือด เพิ่มเติมได้

 

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ป้องกันการเกิด เบาหวาน

 

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างอินซูลินของตับอ่อน ทำให้ร่างกายมีอินซูลินอย่างเพียงพอ ( สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ) และเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ ( สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ) ทั้งนี้เพราะน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

  • ช่วยกระตุ้น กระบวนการเมแทบอลิซึม : แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) สามารถกระตุ้น การทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ จึงช่วยเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตอินซูลินและการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์

 

  • ช่วยทำให้ตับอ่อน กลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง :  แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) สามารถทดแทน อาหารของเซลล์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ทำให้ความต้องการเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอินซูลินในตับอ่อนลดลง

 

  • พิ่มการสนองตอบต่ออินซูลิน : ในผู้ป่วย โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เซลล์ของร่างกาย มักไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน การรับประทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) จะช่วยแก้อาการนี้ได้ โดยสารอาหารภายในแคปซูล จะกระตุ้นให้เซลล์ เปิดรับน้ำตาลเข้าไปใน เซลล์มากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นที่ตับอ่อน จะต้องสร้างอินซูลินมากเกินจำเป็น

 

ทั้งนี้ ผู้ที่รับประทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ( Coconut Oil Capsule ) ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้วย โดยเฉพาะ อาหารที่มีน้ำตาลมาก , อาหารที่มีแคลอรี่สูง , อาหารผัดทอด และหลีกเลี่ยง การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ และต้องหมั่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยง จากการเป็นโรคเบาหวาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ป้องกัน โรคข้ออักเสบ ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ชะลอความเสื่อม ตามวัย ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น


Tag :