เก็บรักษายาอย่างไรให้คงสภาพดี
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

เก็บรักษายาอย่างไรให้คงสภาพดี


     การเก็บรักษายาให้ถูกวิธีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากเก็บยาไม่ถูกต้องแล้ว ยามีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุของยา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพนั้นได้

ข้อควรปฏิบัติในการเก็บรักษายา

1. เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ยกเว้นยาที่ระบุให้เก็บในตู้เย็น

     อุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไปจะมีผลต่อคุณภาพของยาได้ โดยทั่วไปมักให้เก็บยาที่อุณหภูมิห้อง คือ อุณหภูมิประมาณ 18 -25 องศาเซลเซียส แต่ยาบางชนิดอาจระบุให้เก็บในตู้เย็น โดยเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดา ไม่เก็บไว้ที่ช่องแช่แข็งหรือที่ฝาตู้เย็น เพราะเมื่อเราเปิด-ปิดตู้เย็น อาจทำให้อุณหภูมิแกว่งขึ้นลงได้

2. ไม่เก็บยาในที่ที่โดนแสงแดดหรือมีความชื้น เช่น ไม่เก็บยาไว้ในห้องน้ำ

     แสงแดด : ตัวยาหลายชนิดเมื่อโดนแสง จะทำให้ตัวยาเกิดการเสื่อมสภาพ จึงไม่ควรเก็บยาให้โดนแสงแดด และไม่แกะเม็ดยาออกจากภาชนะบรรจุเดิมของยาโดยที่ยังไม่ต้องการใช้ เพราะเมื่อแกะยาแล้ว ยาจะมีโอกาสโดนแสงทำให้ยาเสื่อมสภาพได้    

     ความชื้น : ตัวยาหลายชนิดเมื่อเจอความชื้นตัวยาจะเกิดการสลายตัว และยาเม็ดส่วนใหญ่เมื่อโดนความชื้นจะมีผลต่อชั้นเคลือบเม็ดยา ทำให้บวมหรือเกาะเป็นก้อนได้ จึงไม่ควรเก็บยาในบริเวณที่มีความชื้นสูง และควรปิดฝาขวดยาให้สนิททุกครั้ง

3. เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

4. ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ร้อน เช่น ในรถยนต์ หลังตู้เย็น ตู้อบ ไมโครเวฟ

5. ยาบรรจุแผง ไม่ควรแกะยาออกจากแผงล่วงหน้านานๆ ควรตัดแบ่งเก็บพร้อมฟรอยด์

6. ยานับเม็ดที่ไม่ได้อยู่ในแผง ไม่ควรนำมาใช้หลังจากได้รับยานานเกิน 12 เดือน

 

     นอกจากนี้ การแกะเม็ดยาออกจากแผงยา แบ่งใส่ภาชนะบรรจุตลับใส่ยา เพื่อความสะดวกในการรับประทานยา แต่นั่นอาจจะทำให้ยาสูญเสียประสิทธิภาพจากการที่ยาสัมผัสกับอากาศ ความชื้น แสงแดด ซึ่งต่างเป็นตัวเร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพของยา

     ก่อนรับประทานยาต้องดูวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง และสังเกตลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติหรือไม่ หากพบว่าเม็ดยามีลักษณะที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยรับประทาน เช่น มีสีเปลี่ยนไปจากเดิม มีจุดด่างบนเม็ดยา มีกลิ่นที่ผิดปกติ เป็นต้น ควรงดรับประทานยาดังกล่าวและปรึกษาเภสัชกร

     โปรดระลึกไว้เสมอว่า ยาที่เสื่อมสภาพนั้น อาจมีอันตรายต่อสุขภาพ และการเก็บรักษายาที่ไม่ถูกต้องทำให้ยาเสื่อมก่อนถึงวันหมดอายุได้ จึงควรเอาใจใส่เรื่องการเก็บรักษายากันด้วยนะคะ

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Oil Capsule COCO MEGA 3 By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก med.mahidol