ทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ห่างไกล เบาหวาน
Share: facebook_share line_share twitter_share messenger_share

ทาน แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ห่างไกล เบาหวาน


     การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากจะช่วยป้องกันเบาหวานแล้ว ยังช่วยให้ผู้ที่เป็นเบาหวานคุมเบาหวานได้ดีอีกด้วย

 

     โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ นอกจากนี้ยังเป็นสาเหตุของโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อีกมากมาย โรคเบาหวานเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่นำน้ำตาลเข้าสู่ทุกเซลล์ในร่างกาย เมื่อตับอ่อนผิดปกติจึงผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอหรือไม่ได้เลย

 

     ดังจะเห็นได้ว่าผนังเซลล์และเยื่อบุหลอดเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวาน เป็นเวลานานจะเสื่อมสภาพ ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดถูกขัดขวาง เซลล์ประสาทจะถูกทำลาย รวมไปถึงเซลล์อื่นๆ ที่ค่อยๆ ตายลง ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ ของผู้ป่วยทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

 

     การที่ร่างกายมีอินซูลินไม่เพียงพอที่จะลำเลียงน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ ทำให้เซลล์ได้รับอาหารไม่เต็มที่ และเซลล์อาจตายในที่สุด

 

แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ต้าน โรคเบาหวาน

     ข้อมูลจากเอกสารวิชาการ โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) เป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลกที่สามารถแก้ปัญหาของโรคเบาหวานได้ โดยทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

1.แคปซูลน้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารให้แก่เซลล์ ช่วยให้เซลล์ทำงานดีขึ้นและนำน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดในระดับคงที่

 

 

 

     น้ำตาลกลูโคสและกรดไขมันโมเลกุลสายยาว ส่งผลกระทบต่อร่างกายคล้ายกันคือ ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยตัวเอง เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีอินซูลินเป็นตัวกลาง แต่น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) ประกอบด้วยกรดมันโมเลกุลขนาดกลางที่มีขนาดเล็กกว่ามาก จึงเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ต้องมีอินซูลินเป็นตัวกลาง อีกทั้งแคปซูลน้ำมันมะพร้าวยังใช้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ ส่งผลให้เซลล์มีอาหารโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน

 

     นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานยังขาดพลังงาน เพราะเซลล์ไม่ได้รับน้ำตาลอย่างเพียงพอ เมื่อปราศจากน้ำตาลที่จะให้พลังงานแก่กิจกรรมของเซลล์ เมแทบอลิซึมก็ช้าลง เป็นผลให้ร่างกายเหนื่อยอ่อน เซื่องซึม แต่แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) ช่วยให้เซลล์ได้รับพลังงาน จึงทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลับมีพลังขึ้น

 

2.แคปซูลน้ำมันมะพร้าวเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและตอบสนองต่ออินซูลิน

     แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างอินซูลินของตับอ่อน ทำให้ร่างกายมีอินซูลินอย่างเพียงพอ (สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1) และเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ (สำหรับโรคเบาหวานชนิดที่ 2) ทั้งนี้เพราะน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมแทบอลิซึม แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) นั้นสามารถกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้ จึงช่วยเพิ่มอัตราเมแทบอลิซึม ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตอินซูลินและการดูดซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ ด้วยเหตุนี้ น้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) จึงช่วยลดความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการฉีดอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวาน น้ำมันมะพร้าวจึงเป็นตัวช่วยที่ดีของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2

 

ช่วยให้ตับอ่อนกลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง เนื่องจากแคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) สามารถทดแทนอาหารของเซลล์ได้ โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ทำให้ความต้องการเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอินซูลินในตับอ่อนลดลง

 

เพิ่มการสนองตอบต่ออินซูลิน ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) จะช่วยแก้อาการนี้ได้ โดยการทำให้เซลล์เปิด “ประตู” รับน้ำตาลเข้าไปในเซลล์มากขึ้น ทำให้ไม่จำเป็นที่ตับอ่อนจะต้องสร้างอินซูลินมากเกินจำเป็น

3.แคปซูลน้ำมันมะพร้าวช่วยปรับระดับของน้ำตาลในกระแสเลือด

     มีการศึกษาพบว่า แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule ) สามารถช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยช่วยลดการนำน้ำตาลเข้าไปในกระแสเลือดได้ ผู้ป่วยบางคนสามารถควบคุมและลดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยการเติมน้ำมันมะพร้าวในอาหาร

 

     ด้วยเหตุนี้ แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ( Coconut Oil Capsule )  จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รวมไปถึงผู้ที่มีความเสี่ยง เพราะให้ผลดีทั้งการป้องกันและบำบัดโรคไปพร้อมๆ กัน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำมันมะพร้าวออร์แกนิคสกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์ (Organic Coconut Oil Extra Virgin By ManNature)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก haijai

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

แคปซูลน้ำมันมะพร้าว ป้องกัน โรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคหัวใจ รักษาด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

เพิ่มระบบเผาผลาญดีเยี่ยม ด้วย แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น